Най-добрите филми за празниците

Carol 2015
Carol 2015

Великден роди идея. По това време, както и по Коледа, се излъчват едни и същи филми – защо? Или телевизиите са без фантазия, или зрителите го очакват. Може би е второто. Да гледаш един и същ филм успокоява мозъка, който намира ред сред хаоса. Финалът е ясен, бъдещето не може да предизвика безпокойство.

Затова решихме да направим програма за цялата година… Прочети повече

Весели празници на всички!

The Muppet Christmas Carol 1992

_______________________________________________


„Изведнъж Скрудж отново се озова в собственото си легло.
– Ох, вкъщи съм си! В моето легло и в моята спалня! – въздъхна облекчено той.
Отвън се дочуваше камбанен звън.
– Коледа! – весело се засмя Скрудж.
Затича се към прозореца и го отвори. Кой знае защо, но мразовитият утринен въздух не го дразнеше.
– Все още нищо не е загубено! – извика с все сила той. – Духовете ми дават възможност да се поправя!
Сякаш в знак на одобрение, в ясното синьо небе се стрелнаха ято снежнобели гълъби.
Скрудж заподскача радостно из стаята.
– Знам какво ще направя! Така ще изненадам всички!
Той потри доволно ръце и си затананика:
– Прекрасен ден, прекрасен ден е този ден за мен!“

Чарлс Дикенс – „Коледна песен“

_______________________________________________