Skip to main content

Робството на порядъка

Pollock 2000
Pollock 2000

Творчеството умира, когато процедурата надделее над иновацията. Моментът, в който счетоводителите започнат да акушерстват идеите е моментът, в който става ясно, че няма да се случи нищо.

Прочети повече

Смъртта на творчеството

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans 2009

Живеем във време, което е твърде шумно, твърде бързо и твърде свързано, за да бъде време на творци. Живеем във време на фокус групи, краудсорсинг, социални мрежи и екипен дух. Живеем във време, в което хората си лягат твърде късно, стават твърде рано и нямат време, за да фантазират.

В това време децата не са деца. Възрастните не са възрастни. Играта не е игра. Четенето е твърде малко, а приятелите твърде много, за да са приятели. Прекъсванията са твърде чести, фокусът е на без фокус, а вниманието е краткосрочно.

Това убива творчеството. Не. Това уби творчеството. Прочети повече