Skip to main content

Робството на порядъка

Pollock 2000
Pollock 2000

Творчеството умира, когато процедурата надделее над иновацията. Моментът, в който счетоводителите започнат да акушерстват идеите е моментът, в който става ясно, че няма да се случи нищо.

Прочети повече