Skip to main content

Бен и осите Ben and the Wasps

Ben Kay
Ben Kay

Казват, че мотивацията бие таланта. Бен Кей има и двете. Той е копирайтър – носител на награди. Той е блогър – сигурно вече сте букмаркнали:  If This Is a Blog Than What’s Christmas.

А сега е и автор. Написа Instinct – научнопопулярен трилър, който се разпродаде със скоростта на рояк от генетично модифицирани оси, уловили миризмата на човешка плът.

Ето интервюто ни с Бен.

Ben Kay
Ben Kay

They say motivation beats talent. Ben Kay has them both. He is an award winning copywriter. He is a blogger – If This Is a Blog Than What’s Christmas should be in your bookmarks already.

Now he is an author too. He wrote Instinct – a sci-fi thriller that sold out with the speed of a swarm of genetically modified killer wasps that caught the scent of human flesh.

And this is our interview with Ben.Prozekcia: Бен, ние сме колеги. През годините съм срещал клиенти, които казват едно и също нещо: “Криейтивите – ясни сте ми. Копирайтърите мечтаят да станат известни писатели, а дизайнерите признати художници.“ Тази реплика е произнесена или като обвинение, или като презрителна подигравка. Това лошо ли е? Чувстваш ли се виновен, че си повече от едно нещо?

Бен: Не. Клиентите са прави, но се съмнявам, че някой клиент е мечтаел да е успешен клиент. Мечтите трябва да надхвърлят реалността ти – иначе не са мечти.

P: Рекламата те учи да си компресиран, компактен и кратък. Как успя да напишеш книга от 500 страници?

Б: Е, очевидният отговор е, че различните задачи изискват различни решения. „Напиши ми роман“ – изисква доста повече думи от „Напиши ми заглавие“. Хубаво е да опитваш различни неща. Писането си е писане.

 

Ben Kay book - Instinct
Flying high in the bestseller charts

Р: Мотото на твоята книга е: “Само Господ може да разруши това, което човекът е създал“ – на фона на 24-часова свързаност, бликаща радиация в Япония и ГМО храни в магазините – Ти си технологичен песимист или оптимист? Мислиш ли, че натъпканият с джаджи и фармацевтично подсилен век променя мозъците към по-добро или към по-лошо?

Б: Тази реплика не е моя, издателят ми я написа. Но мисля, че отиваме директно в ада и Господ няма да направи нищо по въпроса, защото той/тя/то не съществува.

Р: Ще цитирам една от любимите ми тениски: Movies – ruining the book since 1920 / Филми – прецакват книгите от 1920. Instinct е визуална книга, която копнее да стане филм. Мечтаеш ли за това? Кой режисьор би избрал, за да я заснема? Аз бих избрал  Рубен Флайшър – човекът, който направи Zombieland 2009 – ще бъде жесток филм!

Б: Бих се радвал да стане на филм. Мечтая за това. Харесвам идеята за Zombieland – як филм, но аз бих избрал фентъзи режисьор като Гилермо дел Торо, Питър Джаксън или Джеймс Камерън, но от времето на Aliens.

Р: В “On Writing” Стивън Кинг казва, че писателите не разбират какво правят – нито защо работи, когато се получи добре, нито защо не работи, когато е зле. Затова няма да питам какъв е методът ти на писане. Вместо това – какво те пали?

Б: Всичко хубаво: Пикасо, Микеланджело, Рафаело, Деймиън Хърст, Сеск Фабрегас, Херцог, Кубрик, ранният Скорсезе, Боб Дилън, Лед Цепелин… списъкът е дълъг.

Р: Как се справяш с интелектуалната суета? С факта, че делиш един рафт с Майкъл Крайтън и Стивън Кинг, а не с Дж.М. Кутси или Хорхе Луис Борхес ?

Б: Бих желал да съм на една лавица с последните две имена, но замисли се – първите двама са направили много повече хора щастливи. Харесвам всякакви автори, но понякога искаш охлюви, друг път стриди.

 

from Ben's Portfolio
From Ben's Portfolio

Р: Най-болезнените думи, които съм чел, за нашата професия са на романистът Джонатан Дий. Той пише: „Мъжете и жените, които правят реклами не са търгаши и измамници на дребно, те са творци, които няма какво да кажат, просто са намерили своята форма.“ Какво можеш да направиш след подобни думи?

Б: Звучи на място. Рекламата е напълно ефимерна. Има малко културно въздействие, малка продължителност и малка дълбочина. Тя е изкуство, само в смисъла, че не е наука. Не е нещо, с което да се гордееш отвъд медийното й време.

Р: Това, което направих аз е списък озаглавен: „Преди да станат известни те ми бяха колеги“. Списъкът включва 19 бивши копирайтъри като: Кърт Вонегът, Дашиъл Хамет, Франсис Скот Фицджералд, Джоузеф Хелър и Дон Делило – всичките по-добри писатели от Дий. Сега мога да включа и теб. Какви са възможностите, които рекламата ти даде?

Б: Да срещна талантливи хора, които правят много по-хубави неща, освен реклами.

P: Четеш ли комикси? Ако да – Кой е любимият ти герой? Мислиш ли, че комиксите могат да бъдат правени на филми или подобно на Алън Мур смяташ, че е лоша идея?

Б: Не съм фен, но четох League of Extraordinary Gentlemen и Watchmen, когато работех по кампанията на Adidas миналата година. И двата комикса са отлични и мисля, че филмът – Watchman 2009 (Пазителите) отдава необходимото на комикса.

Р: Имах въпрос и за Ингмар Бергман, но вместо него – Star Wars или Star Treck?

Б: Star Wars, но единствено оригиналната трилогия, преди да бъде натъпкана с мега тъп шит от Лукас. Не съм фен на Star Trek, но последният филм беше това, което трябва да бъде един блокбъстър.

Р: Всяка година правят още и още римейкове. Вече няма творчески сили в Холивуд или просто там обичат лесните пари?

Б: Хората забравят, че Холивуд е бизнес. Правят се огромни инвестиции и това, че хората разчитат на възвращаемост дразни някои критици. Но се чудя какво би направил ти, ако това бяха твоите пари.

Р: Адски много филмови режисьори са дошли от полето на рекламата: Мишел Гондри, Джонатан Глейзър, Майкъл Ман, Ридли Скот, Тери Гилиам, Спайк Джоунзи. Знам, че ги харесваш всичките, но кои са любимите ти филми?

Б: Твърде много, за да ги изброя. Ето три:
The Night of the Hunter 1955 (Нощта на ловеца)
Solaris 2002 (Соларис), последният с Клуни.
The Seven Samurai 1954 (Седемте самураи)

Още от портфолиото на Бен

Внимание! Шокиращи кадри.

 

Кой е Бен Кей?

Портфолио

Бен в Twitter

Prozekcia: Ben, we are colleagues. During my years in the field I’ve met scores of clients that said something like: “Creatives – I know you well. The copywriters dream to be famous authors, and the designers strive to be acclaimed artist”. This line is delivered either as an accusation or as contemptuous mockery. Is this bad? Are you feeling guilty to be more than one thing?

Ben: No. The clients are right, but then I doubt any clients dreamed of being successful clients. Your dream should exceed your reality, otherwise it’s not really a dream.

P: Advertising trains you to be compressed, compact, and brief. How you’ve managed to write a book of 500 pages?!

Ben: Well, the obvious answer is that different briefs require different answers and ‘write me a novel’ needs a lot more words than ‘write me a headline’. It’s good to stretch yourself in different ways. Writing is writing.

 

Flying high in the bestseller charts

Flying high in the bestseller charts

 

P: The tag line of your book is “Only God can destroy what man has created” – on the background of 24 hours connectivity, gushing radiation in Japan, and genetically modified foods in our stores – Are you technological pessimist or optimist? Do you think that the gadget-filled, pharmaceutically-enhanced century is changing the way our brains work towards good or bad?

Ben: I didn’t actually write that line; my publisher did. But I do think we’re going to hell in a handcart and that God ain’t going to do a thing about it because he/she/it doesn’t exist.

P: If I may quote one of my favorite t-shirts: Movies – ruining the book since 1920. Instinct is quite a visual book it aches to become a film. Do you dream for that? What will be your choice for a film director? My pick will be Ruben Fleischer – the man who made Zombieland 2009 he could make it awesome!

Ben: I’d love for it to become a film. That’s really my dream for it. I like the Zombieland idea (great film), but I’d have to say fantasy directors would be Guillermo del Toro, Peter Jackson or Aliens-era James Cameron.

P: In “On Writing” Stephen King says that fiction writers don’t understand very much about what they do – not why it works when it’s good, not why it doesn’t when it’s bad. This is why I will not ask – how you write – instead: What turns you on? Creatively speaking.

Ben: Everything good: Picasso, Michaelangelo, Raphael, Hirst, Cesc Fabregas, early Scorsese, Michael Hanneke, Herzog, Kubrick, Bob Dylan, Led Zeppelin… the list goes on and on…

P: How do you deal with intellectual vanity – with the fact that you are on the same shelf with Michael Crichton, and Stephen King, and not with J. M. Coetzee, and Jorge Luis Borges?

Ben: I think I’d rather be on the shelf with the latter but there’s something to be said for making a much larger number of people happier. I love all of them, but sometimes you want snails and sometimes you want oysters.

 

from Ben's Portfolio
From Ben's Portfolio

P: The most painful words that I’ve read about what we do were the opinion of the novelist Jonathan Dee. Dee says: “The men and women who make ads are not hucksters; they are artists with nothing to say, and they have found their form”. What can you do after words like these?

Ben: Sounds pretty spot-on. Advertising is completely ephemeral. It has little cultural impact, little longevity and little depth. It is art in the sense that it’s not a science, but it’s not really anything to be proud of beyond its media time.

P: Actually after I’ve read these words I’ve made a list called: ”Before they were famous they were my colleagues.” The list includes 19 ex-copywriters like Kurt Vonnegut, Dashiell Hammett, Francis Scott Fitzgerald, Joseph Heller, and Don DeLillo. All of them are better writers than Dee. Now I can include you. What are the opportunities that advertising gave you?

Ben: To meet some very talented people who made better things than their ads.

P: Do you like comics? If yes – Who is your hero? Do you think that comics could be made in films or as Alan Moore you think that’s a bad idea?

Ben: I’m not a big comic fan, but I had to read League of Extraordinary Gentlemen and Watchmen when I worked on Adidas last year. They were both excellent and I think the Watchman movie really does the book justice.

P: I have a question about Ingmar Bergman too but instead – Star Wars vs. Star Treck  – what’s your pick?

Ben: Star Wars, but only the original trilogy before being cleaned up with extra dumb shit by Lucas. Not a big Star Trek fan, but the new movie was what a blockbuster should be like.

P: Every year they are making more and more remakes. There isn’t any creativity left in Hollywood or people there love easy money?

Ben: People forget that Hollywood is a business. Huge investments are made so that people can see returns on their money, not please a few movie buffs. I wonder what you’d do if it was your cash on the line.

P:A bunch of film directors came from our field too: Michel Gondry, Jonathan Glazer, Michael Mann, Ridley Scott, Terry Gilliam, Spike Jonze. I know you like them all but – What are your favorite films, Ben?

Ben: Too many to list, so I’ll just name three:
Night of the Hunter 1955
Solaris 2002 – the new one with Clooney
The Seven Samurai 1954

More work from Ben’s Portfolio

Attention! Shocking images.

 

Who is Ben Kay?

Portfolio

Ben on Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *