Skip to main content

So Independent, Cyrus и понеделник вечер в София So Independent Film Festival, CYROS and a Monday night in Sofia

Cyros, source: www.soindependentfilmfest.com

Барманката ни почерпи текила. Прекосих София заедно с листата. Всички коли спираха, докато пресичах. Филмът ми се стори прекрасен.

„Хубав пенис!”, така започва разговорът между Моли и Джон. Това е едно от трите прекъсвания в Cyrus 2010 („Сайръс”) , когато героят е останал сам в своята интимност. Всичките пъти са от най-значимите хора в живота му във важни моменти.

The barmaid treated us tequila. I run Sofia across with leaves. All cars stopped while I was crossing the streets. The movie was wonderful.

“Nice pennis!”, this way begun the conversation between Molly and John. It is one of the tree important interruptions in Jon’s life, when he is alone with himself. Every time they had made by significant people in significant moments.

В началото го секва на леглото в стаята неговата бивша съпруга, която скоро ще се омъжва повторно, но си остава най-добрият му приятел. Тогава тя с много усилия го кани на купон. Там той среща Моли, докато пикае в храстите. Моли е жена, която, ако танцуваш глупаво сред останалите, започва да танцува още по-глупаво с теб. Тя е съвършената, идеалната, новата, жената! Но си има Сайръс, авторът на третото прекъсване. Тогава Джон е в тоалетната по време на сватбата на бившата си. В същия ден той ще се раздели с Моли, след като разбира, че няма място в живота на майката и нейния фрик.

Финалът няма да ви разкажа, защото имате право на още едно гледане на 11 ноември, четвъртък. Пък и едва ли ще предам историята толкова добре, колкото е разказана във филма.

Cyrus свърши в 22,48 ч. Излязох с усещането, че какъвто и да си, не трябва да се страхуваш от своята откровеност. И видях доказателството на „Витошка”. Мъж решаваше накъде  да тръгне според посоката, в която вятърът духаше листата. Той беше напълно отдаден в своята странност. И напълно луд в своята откровеност.


At the beginning his ex-wife interrupted him in the bed. They are not together from seven years but remained the best friends. Then she with great efforts invited John to a party. Where he met Molly while was pissing in the bushes. Molly is a woman which if you dance stupidly among unknown people she starts dancing with you. She is the perfect one, the new one, the woman! But she has Cyrus in her life, the author of the third interruption. Then John is in WC during the wedding of his ex wife. At this day he understood there isn’t any place between mother and her freak and parted with Molly.

I will miss the final, because you have once more chance to watch it on Thursday, 11 November, and because I couldn’t relate the story as good as is in the movie.

Cyrus ended in 10:28 p.m. I leaved the cinema with the feeling whoever you are you don’t have to be afraid of your sincerity. And I saw the proof on the Vitosha Street. A man was wondering which way to take according to the direction the wind blew the leaves. He was totally given up on his strangeness and totally crazy in his sincerity.

One thought to “So Independent, Cyrus и понеделник вечер в София So Independent Film Festival, CYROS and a Monday night in Sofia

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *